Genstandsled

Genstandsled
Direkte objekt. Se Objekt.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • genstandsled — gen|stands|led sb., det, genstandsled, dene …   Dansk ordbog

  • intransitiv — I in|tran|si|tiv 1. in|tran|si|tiv sb., et, er, erne (LINGVISTIK verbum som ikke kan have genstandsled) II in|tran|si|tiv 2. in|tran|si|tiv adj., t, e (LINGVISTIK som ikke kan have genstandsled) …   Dansk ordbog

  • Objekt — 1. Direkte objekt. Syn. Akkusativ, genstandsled. Analyse: hvem/hvad + verballed + subjekt? Materiale: a. subst./synt.: han ser en stor mand b. pron./synt.: han ser ham med hunden c. infinitiv/s.: han elsker at spise is d. ledæstning: jeg håber,… …   Danske encyklopædi

  • Objektsprædikat — Omsagnsled til genstandsled. Se Prædikatsled, Akkusativ …   Danske encyklopædi

  • Omsagnsled til Objektsprædikat. — Omsagnsled til genstandsled Se Prædikatsled og Prædikativ …   Danske encyklopædi

  • Prædikatsled — Omsagnsled (2 faste og et frit). Syn. prædikativ, prædikat. 1. Subjektsprædikat. Omsagnsled til grundled. Fortæller noget om sub jektet og kongruerer med dette. Se Copula verber. Analyse: hvem/hvad + være/blive/hedde + subjekt? 2. Objektsprædikat …   Danske encyklopædi

  • Transitiv — er en betegnelse for et udsagnsord, som kan have genstandsled …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”